Pages: 1 2 3

Додаток 3

до Інструкції про загальні

вимоги до оформлення

документів, у яких

обґрунтовуються обсяги

викидів, для отримання

дозволу на викиди

забруднюючих речовин

в атмосферне повітря

стаціонарними джерелами

для підприємств, установ,

організацій

та громадян-підприємців

ПЕРЕЛІК

виробництв та технологічного устаткування, які підлягають до впровадження найкращих доступних технологій та методів керування

1. Енергетика та переробна промисловість:

теплосилові установки, номінальна теплова потужність яких перевищує 50 МВт;

нафтопереробне та газопереробне устаткування;

коксові печі;

устаткування (установки) для газифікації та зрідження вугілля;

котельні;

устаткування (установки) для помолу вугілля і установки для виробництва вуглехімічних продуктів і твердого бездимного палива.

2. Виробництво та обробка металів:

устаткування (установки) для випалювання та агломерації металевої руди (включаючи сульфідну руду);

устаткування (установки) для виробництва чушкового чавуну та сталі (первинна та вторинна плавка), включаючи безперервний розлив, продуктивність якого перевищує 2,5 тони на годину;

устаткування (установки) для обробки чорних металів:

а) стани гарячої прокатки, потужність яких перевищує 20 тонн сталі на годину;

б) ковальські молоти, енергія яких перевищує 50 кДж на молот, а теплова потужність — 20 МВт;

в) нанесення захисних розпилених металічних покриттів з подачею сирої сталі, що перевищує 2 тонни на годину;

г) ливарні заводи для лиття чорних металів, виробнича потужність яких перевищує 20 тонн на день;

устаткування (установки) для виробництва кольорових металів із руди, концентратів або вторинної сировини з використанням металургійного, хімічного та електролітичного процесів;

устаткування (установки) для плавки, включаючи легування кольорових металів, у тому числі рекуперовані матеріали (рафінування, лиття тощо), з плавильною потужністю, що перевищує 4 тонни на день для свинцю та кадмію або 20 тонн на день для усіх інших металів;

устаткування (установки) для обробки поверхні металів та пластичних матеріалів із використанням електролітичного або хімічного процесів, для яких об'єм ванн для обробки складає понад 30 куб.м.