1. Обстеження підприємства для визначення кількості та якості джерел викидів ЗР;

2. Підписання договору на виконання робіт;

3. Згідно з умовами договору початок робіт;

4. Передача підприємством, згідно з умовами договору вихідних данних (потужність виробництва, технологічні схеми, паспорти ГОУ і таке інше);

5. Розробка інвентаризації стаціонарних джерел викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря;

6. Визначення групи підприємства згідно переліку (додаток 3 до Інструкції про загальні вимоги до оформлення документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів);

7. У випадку відношення підприємства до І чи ІІ груп, замовлення кліматичних характеристик та фонових концентрацій у центральній геофізичній обсерваторії;

8. Визначення географічних координат-центроїду підприємства;

9. Підготовка типової форми стислого резюме для ознайомлення з ним громадськості у ЗМІ;

10. Публікація стислого резюме у місцевих ЗМІ;

11. Розробка документів, в яких обґрунтовуються обсяги викидів забруднюючих речовин;

12. Отримання на прикінці 31 денного терміну листа-повідомлення місцевої державної адміністрації щодо наявності чи відсутності зауважень громадян та громадських організацій стосовно публікації резюме у ЗМІ;

13. Подача документів, в яких обґрунтовуються обсяги викидів забруднюючих речовин на розгляд до СЕС та отримання висновку;

14. Подача документів (згідно з переліком) на розгляд до державного управління охорони навколишнього природного середовища та отримання дозволу.