Порядок отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря

1. Обстеження підприємства для визначення кількості та якості джерел викидів ЗР; 2. Підписання договору на виконання робіт; 3. Згідно з умовами договору початок робіт; 4. Передача підприємством, згідно з умовами договору вихідних данних (потужність виробництва, технологічні схеми, паспорти ГОУ і таке інше); 5. Розробка інвентаризації стаціонарних джерел викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря; 6. Визначення групи підприємства згідно переліку (додаток 3 до Інструкції про загальні вимоги до оформлення документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів); 7. У випадку відношення підприємства до І чи ІІ груп, замовлення кліматичних характеристик та фонових концентрацій у центральній геофізичній обсерваторії; 8. Визначення географічних ... Читати далі...