Колектив ТОВ «КІНФО» надає наступний перелік екологічних послуг:

 1. Повний цикл розробки дозвільної документації на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря. Щоб дізнатися як отримати дозвіл на викиди — натисніть тут.
 2. Проведення інвентаризації викидів забруднюючих речовин від стаціонарних джерел промислових підприємств способами:
  • — прямих інструментальних вимірів (у співпраці з лабораторією ДВРЗ);
  • — розрахунковим;
  • — балансовим;
  • — Підготовка документів для постановки на державний облік та зняття з державного обліку підприємств в галузі охорони атмосферного повітря;
 3. Розроблення документів, у яких обгрунтовуються обсяги викидів для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами для підприємств, організацій та громадян-підприємців:
  • — розробка заходів щодо досягнення встановлених нормативів ГДВ;
  • — оцінка існуючих передових вітчизняних і світових технологій, направлених на зменшення викидів ЗР у атмосферне повітря;
  • — оцінка ступеню забруднення атмосферного повітря в приземному шарі атмосфери за програмою «ЕОЛ-2000»;
  • — обгрунтування розміру СЗЗ;
  • — створення ХМL-файлу для формування дозволу.
 4. Розробка розділів ОВНС до проектів будівництва, реконструкції та техпереоснащення промислових підприємств.
 5. Проектування очисних споруд.
 6. Розробка пилових паспортів газоочисних установок (ГОУ):
  • — Перевірка відповідності фактичних параметрів роботи установки очистки газу проектним (контроль ефективності роботи ПГОУ);
  • — Розробка паспортів вентиляційного устаткування;
  • — Проведення контролю за дотриманням встановлених нормативів гранично допустимих викидів;
 7. Розробка документів на одержання дозволу і ліміту на утворення та розміщення відходів промпідприємств, реєстрованих карт промвідходів.
 8. Визначення геодезичних координат географічного центру (центроїду) об’єкта для підприємств ІІІ групи: Відповідно до п. 2.7.1 Інструкції про загальні вимоги до оформлення документів, в яких обґрунтовуються обсяги викидів, для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами для підприємств, установ, організацій та громадян підприємців”, затвердженої наказом Мінприроди України від 09.03.2006 р. №108 зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 29 березня 2006 року за № 341/12215, у складі документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, для отримання дозволу на викиди, суб’єкти господарювання надають інформацію щодо геодезичних координат географічного центру (центроїду) об’єкта. Геодезичні координати визначаються відповідно до Інструкції щодо порядку визначення геодезичних координат джерел викидів забруднюючих речовин при проведенні державного обліку в галузі охорони атмосферного повітря, затвердженої наказом Мінекоресурсів України від 22.05.2001 р. № 190 та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 13.06.2001 р. за № 506/569.Для об’єктів першої та другої груп визначення координат проводиться спеціалізованими підприємствами та організаціями, які мають ліцензію на виконання топографо-геофізичних, картографічних та кадастрових зйомок, видану Мінприроди України, спеціальний дозвіл на провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею. Виконавцям робіт надається припис установленої форми та довідка про допуск до державних таємниць відповідної форми.Для об’єктів третьої групи визначення координат проводиться суб’єктами господарювання самостійно без залучення спеціалізованих підприємств та організацій.На замовлення міністерства, Науково-дослідний інститут геодезії та картографії Мінприроди України, провів дослідження з апробації загальнодоступної програми, що є в мережі Інтернет, в системі WGS-84 „Google Планета Земля” щодо можливості її застосування при визначенні геодезичних координат.За результатами досліджень зроблено висновок щодо можливості визначення координат географічних центрів (центроїдів) об’єкта за допомогою програми „Google Планета Земля” на тих територіях, на котрі є в наявності космічні зображення місцевості високої роздільної здатності.Враховуючи зазначене, міністерство інформує, що для об’єктів третьої групи визначення координат проводиться суб’єктами господарювання самостійно без залучення спеціалізованих підприємств та організацій за допомогою програми „Google Планета Земля”. Уразі, коли розпізнати та ідентифікувати топографічний об’єкт на космічному зображенні неможливо, суб’єкт господарювання проводить визначення координат із залученням спеціалізованих організацій та підприємств.Для об’єктів третьої групи у складі документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, для отримання дозволу на викиди, суб’єкти господарювання надають інформацію щодо геодезичних координат географічного центру (центроїду) об’єкта за підписом керівника, засвідчену печаткою.