Страниц: 1 2 3

2.2.5. Розробити паспорт на кожну ГОУ, зразок якого наведено у додатку 3, та провести реєстрацію відповідно до розділу VI цих Правил.

2.2.6. Здійснювати перевірку на відповідність фактичних параметрів роботи ГОУ проектним показникам (далі — ефективність роботи ГОУ) два рази на рік для забруднюючих речовин I-II класів небезпеки, що підлягають очищенню, один раз на рік — для забруднюючих речовин III-IV класів небезпеки, що підлягають очищенню.

Якщо клас небезпеки забруднюючих речовин не визначений, перевірка відповідності фактичних параметрів роботи ГОУ проектним показникам здійснюється з періодичністю, встановленою для забруднюючих речовин I-II класів небезпеки.

2.2.7. Результати перевірки ефективності роботи ГОУ оформлювати актом перевірки відповідності фактичних параметрів роботи установки очистки газу проектним (ефективність роботи ГОУ) на джерелі викиду, зразок якого наведено у додатку 4.

Оригінал акта додається до паспорта ГОУ. Перевірку ефективності роботи ГОУ здійснюють лабораторії, які атестовані на право проведення необхідних інструментально-лабораторних вимірювань.

*Ці положення не скасовують накази та постанови («Про охорону навколишнього природного середовища» та «Про охорону атмосферного повітря», постанов Кабінету Міністрів України від 02.11.2006 N 1524 «Про затвердження Положення про Міністерство охорони навколишнього природного середовища України» та від 17.11.2001 N 1520 «Про затвердження Положення про Державну екологічну інспекцію») у частині порядку та термінів проведення перевірки на відповідність фактичних параметрів роботи ГОУ, а саме до Наказу Міністерства охорони навколишнього природного середовища України 06.02.2009  N 52 цей порядок існував.