Приказ №108 от 09.03.2006г. на украинском языке:

gerb

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО

ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА УКРАЇНИ

Н А К А З

09.03.2006                                    N 108

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

29 березня 2006 р.

за N 341/12215

Про затвердження Інструкції про загальні

вимоги до оформлення документів,у яких

обґрунтовуються обсяги викидів,для отримання

дозволу на викиди забруднюючих речовин

в атмосферне повітря стаціонарнимиджерелами

для підприємств, установ,організацій

та громадян-підприємців

Відповідно до   постанови   Кабінету  Міністрів  України  від 13.03.2002  N  302 "Про  затвердження   Порядку проведення  та  оплати  робіт,  пов'язаних  з  видачею дозволів на викиди забруднюючих речовин  в  атмосферне  повітря  стаціонарними джерелами,  обліку підприємств, установ, організацій та громадян — підприємців, які   отримали    такі    дозволи"    (із    змінами)

Н А К А З У Ю:

1. Затвердити  Інструкцію  про  загальні вимоги до оформлення документів,  у яких обґрунтовуються обсяги викидів, для отримання дозволу  на  викиди  забруднюючих  речовин  в  атмосферне  повітря стаціонарними джерелами для підприємств,  установ,  організацій та громадян-підприємців (додається).

2. Визнати  таким,  що втратив чинність,  наказ Мінекобезпеки України від 29.12.95 N 154 «Про затвердження  Порядку розгляду документів та умов видачі дозволів на викиди забруднюючих речовин   в   атмосферне   повітря    стаціонарними    джерелами», зареєстрований у    Міністерстві   юстиції   України   31.01.96 за N 42/1067.

3. Відділу  атмосферного  повітря  Департаменту   екологічної безпеки  та  поводження  з  небезпечними  хімічними  речовинами та відходами (Горбунов В.С.) подати цей наказ у п'ятиденний термін на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Голові  Республіканського  комітету  Автономної Республіки Крим з охорони навколишнього  природного  середовища,  начальникам Державних  управлінь  екології  та  природних ресурсів в областях, містах  Києві  та Севастополі  при  видачі  дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря суб'єктам господарювання приймати до  розгляду  документи,  підготовлені відповідно до затвердженої Інструкції.

5. Контроль  за  виконанням  наказу  покласти  на  заступника Міністра А.В.Гриценка.

Міністр                                             П.М.Ігнатенко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства охорони

навколишнього природного

середовища України

09.03.2006 N 108

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України